Åren 1968 - 1972

Tillverkningen av entreprenadmaskin fortgick till år 1969 då hela verksamheten i Arlöv och Linköping såldes till Bolinder Munktell och tillverkningen flyttades till Arvika och utvecklingsavdelningen till Eskilstuna. 

I mars 1968 ingick ASJ ett samarbetsavtal med Bröderna Forss AB i Mjölby. Ett nytt bolag bildades, ASJ-Forss. Tillverkningen av tankvagnar och skåp flyttades till Mjölby medan tillverkningen av flak-, öppna- och skogsvagnar blev kvar i Linköping. I slutet av 1968 var all verksamhet överförd till ASJ-Forrs som nu hyrde lokaler i Linköping av ASJ.

Lastmaskiner Parca 654, 854 och 1254
ASJ:s tre olika lastmaskins typer, Parca 654, 854 och 1254
Ett försök att starta båttillverkning gjordes 1968. En kabinkryssare, en minihavskryssare och några olika motorbåtstyper började tillverkas. Tillverkning i plast hade man redan erfarenhet av genom tillverkningen i Katrineholm och båtar ansågs kunna ge olika delar av ASJ arbete. Båtäventyret blev ingen lyckad affär för ASJ och redan 1972 såldes verksamheten till AB Fisksätra Varv. Folk Parcan
Kabinkryssare 26' som i folkmun kallades "Folk Parcan"
Tillverkningen av värmeprodukterna inom ASJ flyttas 1970 till det av ASJ köpta företaget Maskinverken i Kallhäll. Den del som tillverkar mindre värmepannor och värmeväxlare slogs ihop med Husqvarna AB:s värme- division, Norrahammars Bruk till Parca-Norrahammar AB. All tillverkning av värmeprodukter flyttas från Linköping. 

Den verksamhet som blev kvar i Katrineholm när ASJ 1966 sålde bussverksamheten till Scania Vabis läggs år 1970 ner. Tillverkningen av plastprodukter, armékärror och andra fordon flyttades till Falun. Sesam-väggar och förvaringsboxar s.k. Efa-boxar flyttades till Linköping.

Verkstadskärra
Kärra till armén tillverkades av ASJ i Katrineholm
Motorvagnstågen litt. X1 som tillverkades åt SJ och Stockholms Lokaltrafik, SL fortsatte tillverkas ända fram till år 1970. 

SL beställde från ASJ som huvudleverantör 1969 en ny serie tunnelbanevagnar av den nya typen C6. ASEA, Hägglund & Söner tillsammans med ASEA ingick i slutet av 1969 ett konsortieavtal där man kom överens om att dela upp tillverkningen av tunnelbanevagnar mellan firmorna. När ASJ under sina sista år avvecklade sin rälsfordonstillverkning användes detta avtal för att efterhand flytta över tillverkningen av vagnarna till Hägglunds. Överflyttningen var helt genomförd vid utgången av 1972.

Tillverkning av X 1 motorvagn
Tillverkning av elmotorvagnar litt. X1 till SJ/SL
Förutom rälsfordonstillverkningen hade all annan tillverkning flyttats ut från verkstäderna i Linköping. När så de sista tunnelbanevagnarna levererats, kunde all ASJ verksamhet läggas ner och Saab ta över lokalerna i Tannefors. Efter 65 år hade det företag som varit en förutsättning för Linköpings industrialisering gått ur tiden. Visserligen fanns viss verksamhet kvar och ASJ kom fortsättningsvis att finnas kvar under många år som bolagsnamn för verksamheten i Falun. År 2007 finns fortfarande namnet kvar, nu med tillägget Nya efter en konkurs och ASJ:s värmeprodukters namn Parca ingår fortfarande i Osby-Parca. Många av ASJ:s produkter finns fortfarande kvar i kommersiell trafik och som museiefordon vid olika järnvägsföreningar. Utsikt över taken på ASJ
ASJ:s verkstäder övertogs årsskiftet 1972/73 av Saab.

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2017-03-24