Aktiebolaget Svenska Järnvägsverkstäderna i Arlöv

När ASJ tog över Waggonfabriken ändrades förhållandet drastiskt. Från att ha varit ett självständigt företag blev man nu en del av ASJ där en platschef var närmast ansvarig för verksamheten, men beslut och styrning av verksamheten skedde i Linköping. 

Det gamla bolaget, Arlövs Mekaniska Verkstad och Waggonfabrik likviderades och avregistrerades. Verkstäderna kom att kallas Waggonfabriken, ASJ. De första åren efter övertagandet skedde inga stora förändringar. Tillverkningen fortsatte av personvagnar och godsvagnar. Reparationer och revisioner av järnvägsvagnar blev en viktig del. Utöver järnvägsbolagen utnyttjade Svenska Sockerbolaget och andra sockerbruk verkstäderna i Arlöv för rep. och revision av sina många järnvägsvagnar.

 

Gjuteriet i Arlöv
Utöver SJ som var den största beställaren var flera av de större privata järnvägarna, som t.ex. SWB, BJ och DJ också beställare av personboggivagnar. I de flesta fall skedde beställningarna till ASJ som sedan fördelade ut dessa på resp. verkstad. Falun hade ju sina beställningar av lok så tillverkningen av främst järnvägsvagnar och då särskilt personvagnar fördelades mellan Linköping och Arlöv.

En stor verksamhet som fortfarande var omfattande i Arlöv var stålgjuteriet som i många år levde på stora beställningar av bl.a. bromsblock till SJ. Den verksamheten kom att flyttas i ett senare skede till Falun där den blev en av de sista som fanns kvar inom ASJ.

Personvagnar som är klara för leverans till SWB.
Under 1950-talet sker en större förändring rum. Waggonfabriken får en egen chef som på ett bättre sätt börjar förändra och förbättra verkstäderna i Arlöv. Nya byggs och förutsättningarna förbättras.  

ASJ fick nu beställning från SJ på de nya rälsbussarna, litt. YCo6. Dessa byggdes i Linköping men i Arlöv förlades tillverkningen av den el-drivna varianten litt. YCoa6 samt ett antal varianter av rälsbussläp. Även manövervagnar till det motorvagnståg, litt. Xoa6 som byggdes för att användas främst i trafiken runt Stockholm byggdes i verkstäderna i Arlöv.

Även en del godsvagnar, både normal- och smalspåriga tillverkades under 1950-talet.

Tillverkning av el-drivna rälsbussar till SJ.
I början av 1960-talet bestämdes att all tillverkning av entreprenadmaskiner skulle flyttas till Arlöv från Linköping. Nedgången i beställningar av järnvägsvagnar gjorde att man från företagsledningen ville lägga annan tillverkning i Arlöv.

Den första lastmaskinen som byggdes i Arlöv var en Parca 854, men också tillverkning av dumperkärror togs över av verkstäderna i Arlöv. Konstruktionsavdelningen låg kvar i Linköping men efterhand kom mer och mer att konstrueras i Arlöv. Den jordbrukstraktor som byggdes samt de ramstyrda lastmaskinerna Parca 10 och 16 togs till stor del fram av det konstruktionskontor som förlades till Arlöv.

1968 bestämdes att entreprenadmaskinverksamheten skulle överföras till Volvo/BM. ASJ skulle i fortsättning enbart satsa på värmeprodukter och all annan verksamhet skulle avyttras.

Lastmaskin Parca 854 var den första typen som byggdes i Arlöv
När tillverkningen av Saabs sportbil Sonett II skulle starta bestämdes att tillverkningen skulle ske i Arlöv. Orsaken var flera, bl.a. passade inte tillverkningen av Sonetten i Saabs fabriker i Trollhättan och chefen i Arlöv, Lars Bergwall hade goda kontakter med Saab. En ny modell, Saab Sonett Mark III kom också att tillverkas fram till 1974. 

År 1973 var ASJ:s tid i Arlöv tillända. Verkstäderna i Arlöv togs över av Saab som följd av att ASJ övertogs av Saab. 

Saab Sonett Mark II. 

 

Copyright © Bengt-Åke Rudström 2017 Sidan uppdaterad 2018-05-06